Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ


REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 1. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.). Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
 3. Dyżurujący bibliotekarz służy porada w korzystaniu ze stanowisk komputerowych oraz w wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwania użytkownika lub udzielania mu stałej pomocy.
 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, w tym niedozwolone jest :
 • pobieranie wszelkich plików muzycznych, filmów i innych, które stanowią własność autorską,
 • pobieranie oprogramowania z Internetu,
 • korzystanie z jakichkolwiek gier komputerowych,
 • przeglądanie stron pornograficznych i o tematyce erotycznej oraz propagujących przemoc.
 1. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian już w istniejących oprogramowaniach oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki
 2. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 minut. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten można wydłużyć. W przypadku większej liczby  chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego – czas może być skrócony do 30 minut.
 4. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych przypadkach dwie osoby).
 6. Użytkownicy są zobowiązani posługiwać się bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych – niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 7. Użytkownicy ponoszą materialna odpowiedzialność materialną i finansowa za powstałe z ich winy uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z drukarki.
 9. W czytelni internetowej nie wolno spożywać posiłków.
 10. Podczas korzystania  ze stanowisk komputerowych należy zachować ciszę .
 11. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
Przeczytałeś? Udostępnij!

Najnowsze aktualności


CZERWIEC letniej magii , kolejna kartka z ,,Książkowego NIEKALENDARZA”  
Uwaga- świąteczna zmiana organizacji pracy!
Klasa I ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Marusarza w Tokarni nr 2 z wizytą w BIBLIOTECE.WYSZUKAJ:

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

KONTAKT Z NAMI

tel.: 12 274 70 09
e-mail: bibliotekabs@gmail.com