Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteki Samorządowej Gminy Tokarnia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI


REGULAMIN BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ GMINY TOKARNIA

 1. Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny. Korzystanie z     Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Podstawą do zapisania Czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 • Okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
 • Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca : zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Biblioteki
 4. Dane wykorzystane będą do ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 5. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 6. W szczególnych sytuacjach liczba wypożyczonych książek może być większa.
 7. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu pożyczonej ksiązki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony  innych czytelników.
 8. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 9. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania  wypożyczonych książek, powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 10. Za szkody wynikłe ze zgubienia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej ksiązki i stopnia jej uszkodzenia.
 11. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć inna książkę w zamian za zniszczoną lub zgubioną.
 12. Za przetrzymanie książek ponad termin, Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł. za każdy miesiąc po terminie zwrotu.
 13. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie pokrywa koszty opłat pocztowych pobierane według aktualnego cennika.
 14. Każde upomnienie zobowiązuje Czytelnika do uiszczenia za przetrzymywanie książki.
 15. Jeżeli czytelnik mimo upomnień, wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 16. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Tokarni.
 17. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki Samorządowej w Tokarni

Anna Słonina

Przeczytałeś? Udostępnij!

Najnowsze aktualności


Ferie w BIBLIOTECE już za nami!
Ranking Czytelników-2023
Rodzinne czytanie- ,,Ranking czytelników 2023″WYSZUKAJ:

BIBLIOTEKA CZYNNA:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 12:00

KONTAKT Z NAMI

tel.: 12 274 70 09
e-mail: bibliotekabs@gmail.com